Skip to content

GDPR

GDPR – POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE – COOKIES

Intro

Folosirea acestui website implică acceptarea termenilor și condițiilor de mai jos. Vă rugăm să citiți cu mare atenție. Zet Art își asumă dreptul de a modifica aceste prevederi fără o altă notificare. Zet Art nu trimite mailuri, doar vă răspunde la ale dvs. Nu stocheaza adrese de e-mail, nu vinde adrese de email, nu vă spamează, nu trimite newslettere, nu vă cere să vă abonați la nimic, nu vă cere date despre cardul bancar, nu vă salvează numărul de telefon. Zet Art folosește strict datele necesare încheierii unui contract și doar pe care doriți să ni le furnizați de bunăvoie.

Ce informații colectăm despre dvs?

Colectăm date cu caracter personal doar pentru a putea răspunde cu succes solicitărilor dvs.
În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți.
Accesând pagina Zet Art, unele informații pot fi colectate în mod pasiv (fără sa ni le trimiteți în mod activ) prin diferite metode, cum ar fi adrese internet protocol(IP), cookies, tag-uri și colectare de date de navigare.
Zet Art colectează informații („Date cu Caracter Personal”) ce pot duce la identificarea persoanelor fizice: nume si prenume(pt. identificare), adresă de e-mail si număr de telefon(pt. comunicare), companie și funcție (opționale), colectate în mod direct, sau adresa de IP, colectate în mod indirect.
Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

Ce date personale prelucrăm?

Datele personale pe care le prelucrăm sunt datele dvs. de identificare, tranzacționale, demografice, de localizare sau alte date personale pe care le colectăm direct de la dvs. sau din alte surse atunci când deveniți clientul nostru, sau când folosiți serviciile noastre.

Cum prelucrăm datele dvs. personale?

Prelucrăm datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a vă furniza servicii și asistență cu privire la achizițioanarea serviciilor noastre, de a vă identifica prin intermediul mijloacelor de comunicare. Prelucrarea datelor personale se intemeiază întotdeauna pe executarea contractelor încheiate cu noi și de a respecta o obligație legală.
Nu am vândut și nu vom vinde niciodată datele dvs. personale către terțe părți.

Cât timp prelucrăm datele personale?

Datele personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale și, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada obligatorie și legală de 10 ani.
Materialul foto-video brut se stocheaza între 7-14 zile dupa predarea materialului finit. Apoi se vor șterge definitiv. Unele materiale (foto-video|brut/finit) pot fi stocate permanent pentru activitățile de promovare ale Zet Art. Aceste aspecte vor fi menționate și convenite în contractul de colaborare.

Securitate

Luăm măsuri rezonabile pentru a proteja datele dvs. personale pe care ni le încredințați, împotriva pierderii, abuzului, publicării neautorizate, alterării sau distrugerii. Atenție, nicio comunicare prin internet nu este 100% sigură sau fără riscuri. Un e-mail trimis la/sau dinspre site-uri și aplicații nu poate fi sigur. Dvs. trebuie să evaluați cu grijă ce date ne trimiteți prin e-mail.
Site-urile pot conține linkuri sau trimiteri către alte site-uri. Noi nu putem controla site-uri terțe și această politică nu le este aplicabilă. Vă rugăm să citiți politica de confidențialitate și de cookie-uri pentru fiecare site pe care îl vizitați.

Zet Art a luat măsuri de siguranță atât fizice cât și electronice. Sediul social este dotat cu ușă metalică solidă cu dublu sistem de închidere și cu un sistem de alarmă performant, camera birou închis cu cheie, seif metalic prins în perete, în care se stochează hard discul cu datele și imaginile personale ale clienților, precum și contractele și facturile. Hard discul de asemenea este encriptat, parolat.

Care sunt drepturile dvs. și cum pot fi exercitate

Pe lânga drepturile existente, de la data aplicării (25 mai 2018) Regulamentului European 2016/679, beneficiați de drepturi adiționale. Iată lista completă a drepturilor pe care le aveți:
• Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale;
• Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
• Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
• Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
• Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
• Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, in anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
• Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
• Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiaza pe consimțământul dvs., vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii ramânând în continuare valabilă;
• Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.

Durata de răspuns

Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum 15 zile.

Onorarii

Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe. Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru respectarea unei obligații contractuale, legale sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări prin E-mail, la: contact@zetart.ro
Orice litigiu apărut va fi rezolvat pe cale amiabila. În cazul în care nu s-a reusit rezolvarea litigiului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată române.

Pe lângă exercitarea drepturilor indicate mai sus, aveți posibilitatea sesizării oricăror nereguli privind prelucrarea datelor dvs. personale de către Operator, la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa www.dataprotection.ro.

Fără a vă afecta dreptul dvs. de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin intermediul prezentei Politici de Confidențialitate vrem să ne asiguram că dvs., în calitate de Beneficiar al serviciilor noastre, aveți acces complet la o informare adecvată care să vă permită să cunoașteți, să înțelegeți și să controlați maniera de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal de către noi, operatorii site-ului www.zetart.ro

Site-ul www.zetart.ro este deținut și administrat de societatea S.C. Zet Art S.R.L.

S.C. Zet Art S.R.L. sau „Operatorul” este o societate de naționalitate română constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, cu domeniul principal de activitate codificat CAEN 5911 – Activitați de producție cinematografică, video și de programe de televiziune, cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Ciucaș, nr.1, ap.7, jud. Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/4325/2007, CUI RO22520241

Pentru a asigura un climat de transparență care să favorizeze o bună înțelegere a activității Operatorului, prin prezenta Politică de Confidențialitate vom adresa următoarele aspecte ce țin de confidențialitatea datelor dvs. personale:

Operatorul prelucrează date cu caracter personal în realizarea următoarelor activități:
• Activitați de producție cinematografică, video și de programe de televiziune;
• Servicii Foto-Video, prezentare site Zet Art.

Operatorul poate apela la serviciile unor terți, ce prestează servicii de curierat, transfer de date online, servicii IT, prelucrare albume fotocarte, servicii de editare foto-video, dacă este cazul și alte servicii conexe activității. Aceștia la rândul lor au propria lor politică de confidențialitate. În toate cazurile, Operatorul nu va cesiona, partaja sau dezvălui datele personale colectate fără existența unui temei juridic valid și informarea corespunzătoare a persoanelor vizate.
În cazul în care Operatorul solicită servicii de la alt prestator, datele personale sunt colectate de respectivul prestator conform politicii proprii de confidențialitate.În această situație, respectivul prestator are calitatea de Operator de date cu caracter personal fiind răspunzător de conformitatea prelucrării acestora.

Operatorul prelucrează date cu caracter personal ale Beneficiarilor serviciilor sale pentru prezentarea serviciilor, facilitarea încheierii și executării contractelor de vânzare, prestarea efectivă a serviciilor, facturare și comunicarea facturilor, asigurarea și îmbunătățirea funcționalității site-ului, acordare de suport Beneficiarilor și în alte scopuri strâns legate de activitatea noastră și de serviciile puse la dispoziția Beneficiarilor.

Operatorul utilizează servicii de marketing și publicitate pentru promovarea serviciilor sale, atât prin unelte de marketing direct cât și prin utilizarea serviciilor de publicitate personalizată puse la dispoziție de furnizorii de astfel de servicii precum Google, Facebook, Vimeo, You Tube și alte site-uri specializate.În toate cazurile, prelucrarea de către Operatorul a datelor personale în scopuri de marketing și publicitate se va face doar cu acordul dvs.

În vederea optimizării activității, site-ul www.zetart.ro beneficiază de un sistem de analiză a traficului ce oferă monitorizarea accesărilor în cadrul site-ului, pe baza de IP. Toate datele colectate sunt stocate și criptate folosind metode avansate de securizare oferite de Google Analytics.

Operatorul poate prelucra date cu caracter personal în scopul îndeplinirii unor obligații legale și în scopul promovării, apărării și realizării intereselor sale legitime, conform legii.

Temeiul principal în baza căruia Operatorul procesează date cu caracter personal este consimțământul Beneficiarului. Strict în ceea ce privește prelucrarea datelor personale pentru facturarea și livrarea serviciilor contractate, existand consimțământ la momentul furnizării de către dvs. a tuturor datelor necesare.

Pentru prelucrarea datelor personale în scopul realizării unor activități de marketing și/sau publicitate, Operatorul solicită consimțământul distinct, tuturor Beneficiarilor. În lipsa consimțământului, Operatorul nu transmite e-mail-uri nesolicitate Beneficiarilor.

POLITICA DE COOKIE

Cookie-urile reprezintă un element esențial în funcționarea site-urilor, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzul utilizării cookie sau dezactivarea acestora poate afecta unele dintre funcționalitățile site-ului putând duce până la nefuncționarea acestuia.

Site-ul www.zetart.ro utilizează cookie-uri, atât proprii, cât și provenind de la terți, pentru a furniza vizitatorilor o experiență cât mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecărui Beneficiar. La re-accesarea de către dvs. a site-ului, server-ul nostru va recunoaște acest cookie, oferindu-ne informații despre ultima dumneavoastră vizita, având astfel posibilitatea de a vă oferi cele mai bune servicii.

Principalele roluri ale programelor tip Cookie sunt:
• Personalizarea anumitor setări precum: limba in care este vizualizat site-ul, moneda in care se exprimă anumite prețuri sau tarife, accesarea preferințelor vechi prin accesarea butonului “înainte” și “înapoi”.
• Permit deținătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât sa le poată face mai eficiente si mai accesibile pentru utilizatori.
• Permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri sa fie incluse într-un anumit site.
• Îmbunătățesc eficiența publicității online.

Un “Internet Cookie” (“browser cookie” sau “HTTP cookie” sau “cookie” ) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un server (site) unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) şi nu poate accesa informațiile de pe calculatorul/dispozitivul mobil al utilizatorului.

Cookie-urile, in sine, nu solicită informații cu caracter personal și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Această tehnologie nu conține programe software, viruși sau spyware.

Pe site-ul www.zetart.ro se utilizează două categorii de Cookie-uri: Cookie-uri de funcționalitate (de performanță, de geo-targeting, de sesiune) și cookie-uri de publicitate și management (cookie-uri emise de terți, cookie-uri de înregistrare pe site, cookie-uri de analiză).

Utilizatorii pot determina măsura în care Operatorul folosește cookie-uri în două modalități:
• Prin manifestarea consimțământului în utilizarea Cookie-urilor. Consimțământul pentru utilizarea cookie se solicită utilizatorului la prima accesare a site-ului. În cazul în care consimțământul nu este acordat, site-ul nu va implementa Cookie. În cazul în care consimțământul a fost acordat, acesta poate fi retras oricând de către utilizator.
• Utilizatorii au opțiunea de a seta browser-ul astfel încât sa respingă cookies. Majoritatea programelor browser sunt setate inițial pentru a accepta automat cookie-uri. Puteți modifica setările pentru a bloca cookie-urile sau pentru fi notificat în momentul când sunt trimise cookie-uri către calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil (smartphone, tabletă). In acest caz însă, va exista un impact negativ asupra navigării pe site-ul nostru și asupra unora dintre funcționalitățile oferite de site.

COPYRIGHT

Întregul conținut al site-ului Zet Art – videoclipuri, fotografii, grafică, simboluri, texte și alte date, sunt proprietatea Zet Art și al partenerilor săi și este apărat de Legea pentru Protecția Drepturilor de Autor (Legea 8/1996) și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Copierea, folosirea sau publicarea lor se poate face doar cu acordul scris al Zet Art. Folosirea fără acord a celor enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

Vă rugăm să ne semnalați orice încălcare ai acestor termeni la adresa de e-mail: contact@zetart.ro

MODIFICĂRI

Acest document poate fi revizuit din când în când. Sunteți de acord că politica revizuită vi se aplică, de aceea trebuie să-l consultați periodic pentru a vedea condițiile actuale. Ultima revizuire s-a efectuat in 21.02.2019.